29/03/2017

GRADES PER LES SEVES AULES

Mobles Grau li dissenya les grades a mida per les aules dels alumnes

Dins del nou mètode d'aprenentatge participatiu, cada cop és més habitual veure els alumnes reunits a les aules per enfocar les activitats del dia.

La millor solució és agrupar-los en grades escalonades on els alumnes poden sentar-se per fer formar el grup de reunió de cara al professor.

Mobles Grau els hi pot dissenyar la grada a mida per adequar-la a l'espai que es disposi en l'aula. Així és poden formar grades de 2 o 3 nivells.

 

                                        graderia web

Grades de 2 nivells on els espais s'estructuren en guixetes individuals per motxiles o llibres.

 

El resultat final és una aula que combina la zona de grades amb els pupitres col.laboratius pels treballs en grup.

 

                        Grades reunio alumnes

 

MOBLES GRAU aportant solucions en el nou sistema d'aprenetatge participatiu.

Per més informació contacti amb les nostres oficines o xarxa comercial

Més informació: » Grades per Aules
Tel 938853918