Benvinguts a Mobles Grau.

Mobles Grau S.A. és un empresa familiar que des de l’any 1955 està especialitzada en la fabricació i comercialització de mobiliari per a col·lectivitats. Les seves principals games de producte dins d’aquest sector estan formades per:

Mobiliari Escolar per a totes les edats
(pupitres, cadires, taules, armaris i complements)

Mobiliari per Equipament de Vestuaris
(taquilles, bancs, perxes i cabines sanitàries)

Dediquem els nostres esforços a cobrir les necessitats d’uns clients que, amb la seva confiança i fidelitat, han col·laborat al creixement constant de la nostra empresa.

Disposem d’unes modernes instal·lacions de més de 6.000 m2, equipades amb l’ultima tecnologia i d’un equip humà de més de 40 persones.

Mobles Grau engloba i gestiona tots els departaments: Àrea Comercial, Oficina Tècnica i de Disseny, Producció, Muntatge i Expedicions.

Produïm qualitat.

La nostra filosofia bàsica és la de oferir als client un producte que reuneixi les millors condicions d’us, aplicabilitat i durabilitat. Per aconseguir-ho treballem amb la màxima qualitat possible en tots els processos d’elaboració del producte, començant per un disseny òptim en concepte fins a un producte acabat de qualitat.

Per elaborar aquest procés, utilitzem una maquinària adequada i moderna per cadascuna de les fases en les diferents seccions:

- Secció de fusteria: és on fem el procés de tallar, encolar i mecanitzar les primeres matèries, per arribar els diferents components que formen el producte acabat.

- Secció del Metall: és on tallem, corbem i soldem les diferents peces per formar les estructures metàl·liques.

- Secció de Pintura: és on pintem a través d’un túnel automàtic de 120ms de recorregut i que consta de 7 processos des del fosfatat fins a la polimerització i secat final. L’estructura metàl·lica surt llesta per a ser muntada.

- Secció de Producte Final i Expedicions: en aquesta secció, on s’ajunten les peces de fusteria amb les estructures metàl·liques i un cop passat el control de qualitat, s’embalen adequadament per a la seva posterior expedició a casa del client.

Tel 938853918